Logo - Huy hiệu nhôm hợp kim

Huy hiệu đeo áo nhôm hợp kim in nhiệu, mà sắt đa dạng như: màu nền đồng, màu nền inox, màu nền vàng hợp kim. Logo in không giới hạn màu kể cả màu chuyển sắc