In dây đeo thẻ nhân viên - Dây lụa

In dây đeo thẻ nhân viên theo yêu cầu. Chi tiết in sắc nét độ bền cao. In dây đeo thẻ nhân viên mà sắc và kích thước đa dạng, phong phú