Huy hiệu MOMO
5 Review(s)

Huy hiệu MOMO Sử dụng chất liệu nhôm in chuyển nhiệt phủ keo với nền hồng làm nổi bật thương hiệu.