Làm bảng tên thay tên

Bảng tên thay tên là dạng bảng tên nhân viên có khe để thay đổi tên nhân viên khi cần. Bảng tên thay tên nhân viên phù hợp với nhân viên các quán cafe, nhà hàng, khách sạn... các đơn vị có sự thay đổi nhân sự thường xuyên.