Làm bảng tên in tên

Bảng tên nhân viên in theo tên từng nhân viên. Phù hợp cho nhân viên văn phòng ít thay đổi về nhân sự. Bảng tên nhân viên in tên cố định thiết kế đẹp đa dạng về chất liệu, khách hàng chỉ cần gửi danh sách nhân viên cho chúng tôi là đủ.