BẢNG INOX ĐỂ BÀN
5 Review(s)

Bảng thông tin số bàn Bảo Minh Coffee làm trên nền inox bạc xước ăn mòn có uốn chân