Thẻ nhựa nhân viên VPBank
5 Review(s)

Thẻ nhân viên là phần quan trọng trong phong cách làm việc của nhân viên, Thẻ nhân viên NH VPBank tạo được sự chuyên nghiệp và mức độ tin cậy cao đối với khách hàng, đối tác khi đến giao dịch với ngân hàng .